Detail programu

Náš 12-týdenní program pomáhá dětem objevit své silné stránky.
Obsah

12 týdnů, 12 setkání

Každé setkání má téma, které děti trénují skrz přímý zážitek ve hře. A je doplněné mířenými otázkami od průvodce při skupinové reflexi, aby si děti přenesly maximum poznatků ze hry do ostatních situací v každodenním životě.

Tolerance nejistoty

Studenti se setkají s novou hrou, ve které budou muset jako tým přijít na předem neznámá pravidla.

Tvorba experimentů

Naučíme se dělat experimenty díky testovatelným otázkám (hypotézám), které ve hře otestujeme skrz pokus a omyl.

Adaptace na změnu

Pravidla ve hře se změní a studenti si vyzkouší  adaptaci na rychle se měnící situaci v prostředí plném nejistoty.

Sebereflexe 1

Studentům představíme koncept sebereflexe a zaměříme se na oblast přizpůsobivosti na nové situace.

První principy

Studenti si vyzkouší rozklad herních pravidel na ty nejzákladnější principy, ze kterých můžou vycházet.

Práce s rizikem

V rozhodování se zaměříme na aspekt rizika. Co je riziko? Jak ho můžeme minimalizovat? A jak ho můžeme využít ve svůj prospěch?

Rozhodovací proces

Zaměříme se na rozhodovací proces a jak dělat lepší rozhodnutí. Budeme reflektovat nad kvalitou rozhodování ve hře.

Sebereflexe 2

Druhé setkání s důrazem na sebereflexi, kde se budeme soustředit na oblast rozhodování a jakým způsobem řešíme problémy.

Empatie

Představíme studentům koncept empatie a při hraní si vyzkouší nástroje pro lepší pochopení potřeb svých spoluhráčů.

Efektivní komunikace

Při hraní a reflexi se budeme soustředit na jasnější vyjadřování a zpětnou vazbu mezi spoluhráči.

Leadership

Každý si vyzkouší roli lídra týmu ve stylu, který jim vyhovuje a budou hodnotit fungování svého týmu.

Sebereflexe 3

Závěrečné setkání se sebereflexí, ve které se zaměříme na oblast spolupráce a zhodnotíme pokrok za celý program.
Z čeho vycházíme

Náš přístup a metody

Náš přístup tvoří kombinace několika přístupů, které mají silný vědecký základ poukazující na jejich efektivitu a dlouhodové benefity ve vzdělávání.

Zážitkové vzdělávání hrou

Jádro našeho programu jsou hry, které náš tým tvoří specificky pro tento unikátní druh zážitkového vzdělávání.

Kolaborativní učení

Všechny hry a reflexe probíhají v týmech 2-4 dětí, kde se od sebe můžou navzájem učit a zlepšit se v komunikaci.

Vysoká personalizace

Každému dítěti věnujeme hodně individuální pozornosti a pravidelně dostává osobní zpětnou vazbu na videu od průvodce.

Konstruktivistický přístup

Učíme se skrz řešení praktických problémů. Hry využíváme jako simulace skutečných situací v reálném světe.

Důraz na měkké dovednosti

Zaměřujeme se na dovednosti, které ve škole dostávají málo pozornosti: kritické myšlení, spolupráce, emoční inteligence, atd.

Bez hodnocení a testů

Nikoho nehodnotíme a netestujeme. Přistupujeme k dětem s respektem a dáváme jim prostor vyjádřit svůj názor.
Vhled do silných stránek

Přehled silných stránek

Na závěr programu od nás každý student dostane osobní přehled silných stránek, který postupně tvoříme během 12-ti týdnů programu.

Video pro dítě a PDF pro rodiče

Výstup má 2 formy. První je video, které je dělané primárně pro děti. Výstupy jsou v něm mírně zjednodušené pro jejich porozumění podle jejich věku. Druhá je PDF dokument, ve kterém na několika stránkách jdeme více do detailu o silných stránkách vašeho dítěte.

3 okruhy silných stránek

Každá oblast vám poskytne lepší představu o tom, jak vaše dítě přistupuje k řešení komplexních problémů v týmu, a jaké konkrétní silné stránky se u nich projevují.

Přizpůsobivost na nové situace

Text Link
Přizpůsobivost říká, jaké prostředí studentovi více vyhovuje a jestli má spíše strukturovaný nebo flexibilní přístup v neustále se měnících situacích s velkou mírou nejistoty.

Styl řešení problémů

Styl řešení problémů ukazuje, jakým způsobem student raději postupuje při řešení nových problémů, jestli a jak plánuje svoje kroky a jestli preferuje rychlost nebo přesnost.

Spolupráce v týmu

Spolupráce naznačuje, na co se student více soustředí při práci v týmu. Jestli se více zaměřuje na harmonii mezi spoluhráči nebo se spíše soustředí svou vlastní roli v týmu.
Play video icon
Průvodci a mentoři

Kdo vede setkání

Zdravím, tady Ondra. Jsem hlavní průvodce na všech našich setkáních a zároveň jeden ze zakladatelů Playful.

Mám 10 let zkušeností jako učitel, herní designér a podnikatel. Aktuálně učím podnikání a kariérní poradenství na Univerzitě Karlově. Moderuju podcast o podnikavosti pro učitele. Vytvořil jsem hru pro NASA. A školím inovace a leadership ve firmách jako IKEA, E.ON nebo Česká Spořitelna.

V tomto roce jsem naším programem provedl přes 150 dětí.

Pokud se chcete dozvědět více o našem příběhu a vizi pro lepší budoucnost vzdělávání, podívejte se na stránku Příběh.
Skupinové setkání

Jak probíhá setkání

Setkání má 60 minut a probíhá online na Zoomu každý týden ve stejný den a čas, který vyberete při registraci do programu. Každá skupina má 9-12 dětí a 2 zkušené průvodce, kteří jsou spolu celou dobu v kontaktu na video-hovoru.

Hrajeme strategické hry v týmech

Základ každého setkání je hraní týmových her, které si sami tvoříme specificky pro tento druh zážitkového vzdělávání.
Při každém setkání střídáme hraní her se skupinovou reflexí. Přibližně 10 minut hrajeme a poté 5 minut diskutujeme o lekcích ze hry, které souvisí s tématem týdne. Např. jak pracovat s rizikem?

Skupinová reflexe s průvodcem

Při reflexi se průvodce ptá na otázky, které podnítí zajímavou diskuzi o lekcích ze hry. Studenti můžou vyjádřit svůj názor a sdílet své postřehy ze hry s ostatními ve skupině.
Jak funguje zpětná vazba

Individuální zpětná vazba

Průvodce při hraní pečlivě pozoruje studenty, dělá si poznámky, a po každém setkání pošle každému studentovi osobní video-vzkaz se zajímavým vhledem do jejich silných stránek.

Krátké video s postřehem a otázkou

Průvodce ve videu zmíní 1 postřeh ze setkání, který chce u studenta ocenit a vysvětlí, čím je pozoruhodný.
Otázka ve videu je mířená tak, aby podpořila přenos lekcí z hraní do ostatních oblastí v životě. Také je impulsem pro zajímavou diskuzi mezi dítětem a rodičem.
Play video icon
Jaké hrajeme hry

Používáme naše vlastní hry

Při setkáních hrajeme pouze hry, které náš tým vytvořil specificky pro tento unikátní druh zážitkového vzdělávání.

Spíše týmový sport než počítačová hra

Naše hry připomínají spíše týmový sport než klasické počítačové nebo mobilní hry. Je to tím, že jsou specificky navržené pro spolupráci v týmech. Hráči nemůžou ve hře uspět sami. Musí pečlivě koordinovat svoje akce se svými spoluhráči.

Komplexní simulace reálných problémů

Každá hra má různé scénáře, které se zaměřují na podporu různých dovedností – od adaptace na rychle se měnící prostředí po efektivní komunikaci v týmu. 2 příklady her z našeho programu jsou GRID a RAILS (na obrázku).

GRID – Přizpůsobivost na rychle se měnící situace

GRID je první hra, se kterou se studenti setkání a je to úmyslně graficky jednoduchá strategická hra, ve které se dokážou zorientovat aniž bychom jim předem řekli pravidla. Tím se učí čelit neznámým situacím.

RAILS – Týmová spolupráce v reálném čase

Další příklad je RAILS, kde týmy hráčů staví koleje pro jedoucí vlak. Musí najít a zkombinovat správné suroviny, aby se jejich vlak dostal do cíle jako první. RAILS se soustředí na spolupráci v týmu, komunikaci a unikátní role hráčů.
Dashboard mockupDashboard mockup