Ukázkové hodiny

Online. Děti si můžou vyzkoušet naše týmové hry a skupinovou reflexi. Rodičům zodpovíme všechny otázky.